Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471865 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Cúc
 Lê Cúc - ID: 1471865
 Name:  Lê Cúc
 IP & Posted by:  27.78.205.209 on October 22, 2019 at 8:33am
 Updated by:  December 30, 2022 at 8:50am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.
 Free Time:  Đọc báo và nghe nhạc
 I Am:  Là người vui vẻ, thân thiện.
 Looking For:  Tìm người nếu đã yêu thương tôi thì đừng bỏ rơi tôi.

Back | Send Email to Lê Cúc (ID: 1471865)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.