Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476151 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Embuontimban
 Embuontimban - ID: 1476151
 Name:  Embuontimban
 IP & Posted by:  172.105.15.114 on January 5, 2020 at 11:10am
 Updated by:  May 29, 2022 at 2:42am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hốc môn
 Zip:  0084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người bạn thân biết chia sẻ buồn vui trong cuộc sống
 Free Time:  Giờ rảnh thích du lịch và xem phim
 I Am:  Tôi đã có gia đình và có hai con nhưng cuộc hôn nhân không được hạnh phúc cũng không có đường thoát
 Looking For:  Tìm một người bạn có hoàn cảnh giống như mình để chia sẻ những nỗi buồn

Back | Send Email to Embuontimban (ID: 1476151)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.