Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478518 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Thị Hồng

 Lê Thị Hồng - ID: 1478518
 Name:  Lê Thị Hồng
 IP & Posted by:  113.172.118.248 on February 7, 2020 at 8:30pm
 Updated by:  March 1, 2020 at 4:04pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  viên chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một cuộc sống bình thường
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim, thập thể dục...
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, thích khôi hài, thẳng thắn
 Looking For:  Bình thường

Back | Send Email to Lê Thị Hồng (ID: 1478518)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.