Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhu Y

 Nhu Y - ID: 1479490
 Name:  Nhu Y
 IP & Posted by:  100.36.165.50 on February 26, 2020 at 5:44am
 Updated by:  February 26, 2020 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim Duoc mot nua yeu thuong chia se.
 Free Time:  Nấu ăn, du lich, Làm việc thiện nguyện trong cuộc sống,.
 I Am:  Nấu ăn ngon, thích du lịch
 Looking For:  Tìm người có phúc đức, có tâm, biết chia sẽ quan tâm trong cuộc sống.

Back | Send Email to Nhu Y (ID: 1479490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.