Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479497 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thien Thanh

 Thien Thanh - ID: 1479497
 Name:  Thien Thanh
 IP & Posted by:  113.172.255.42 on February 26, 2020 at 7:22am
 Updated by:  October 31, 2020 at 5:44pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm niềm vui trong cuộc sống.
 Free Time:  Internet, xem phim, nghe nhạc...
 I Am:  Thien Thanh là người vui vẻ, đàng hoàng, chưa lập gia đình.
 Looking For:  Bạn độc thân, đàng hoàng, hợp với mình. Cám ơn các bạn đã đọc hồ sơ của Thien Thanh! Chúc các bạn vui vẻ!

Back | Send Email to Thien Thanh (ID: 1479497)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.