Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vũ Thường

 Vũ Thường - ID: 1485124
 Name:  Vũ Thường
 IP & Posted by:  171.233.76.57 on June 20, 2020
 Updated by:  May 22, 2021 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Khánh Hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  Thu ngân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Chỉ biết hiện tại cố gắng vươn tới tương lai
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Nghiêm túc trong những việc cần thiết. Vui tính, hòa đồng
 Looking For:  Chung thủy, biết hi sinh vì nhau

Back | Send Email to Vũ Thường (ID: 1485124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.