Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485718 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanhthanh89

 Thanhthanh89 - ID: 1485718
 Name:  Thanhthanh89
 IP & Posted by:  1.52.50.141 on July 5, 2020
 Updated by:  September 6, 2021 at 6:48pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng xoài
 State/Province:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu tim người chung canh nghộ tìm hiểu hợp có thể tiên đen hôn nhân
 Free Time:  Tôi xem phim học nấu ăn dọn dẹp nhà đi chợ mua sắm đồ dùng
 I Am:  Tôi la 1 người hoạt bát thân thiện dễ gần co lúc cũng dễ xa kkk noi chung hợp thi dễ gần ko hợp thi dễ xa tuy vào thái độ của bạn
 Looking For:  Muon tìm người cùng cảnh nghộ từng đỗ vỡ như vậy hiểu nhau hơn và hiểu đối phương cân gì

Back | Send Email to Thanhthanh89 (ID: 1485718)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.