Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489385 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanhngoc

 Thanhngoc - ID: 1489385
 Name:  Thanhngoc
 IP & Posted by:  171.253.141.147 on October 5, 2020
 Updated by:  October 9, 2020 at 5:59pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vung tau
 State/Province:  Bà Rịa – Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tell later
 Free Time:  Nghe nhạc . Xem tin tức
 I Am:  Dễ thương, hòa đồng, chung thủy va yêu thích trẻ con.
 Looking For:  Phúc hậu , biết quan tâm chia sẻ ,có trách nhiệm và nghiêm túc xây dựng gia đình

Back | Send Email to Thanhngoc (ID: 1489385)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.