Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490006 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bùi Thị
 Bùi Thị - ID: 1490006
 Name:  Bùi Thị
 IP & Posted by:  27.74.250.163 on October 23, 2020
 Updated by:  October 23, 2020 at 5:17pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự Do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có 1 gia đình đầm ấm
 Free Time:  Đọc Báo, Xem Phim
 I Am:  Thân Thiện, Hòa Đồng, Sống Tình Cảm
 Looking For:  Tìm một người sống tình cảm, chân thành

Back | Send Email to Bùi Thị (ID: 1490006)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.