Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490591 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My Tham

 My Tham - ID: 1490591
 Name:  My Tham
 IP & Posted by:  141.101.160.249 on November 8, 2020
 Updated by:  September 3, 2021 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  ben trong tim anh.
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh cosmetic su
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  Xem phim, đi du lịch khắp nơi, thích sưu tầm các loại antique collection.
 I Am:  Người thẳng tính, dám nghĩ dám làm. Thích kinh doanh.Còn được gọi là bé lùn vì mình lùn Hay bay qua lại giữa Việt nam và Mỹ.
 Looking For:  Muốn tìm một người bạn thật lòng, lâu dài,nếu được có thể tiến xa hơn. Không phân biệt tuổi tác.

Back | Send Email to My Tham (ID: 1490591)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.