Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1492321 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo

 Thảo - ID: 1492321
 Name:  Thảo
 IP & Posted by:  171.240.247.97 on December 22, 2020
 Updated by:  October 4, 2021 at 3:34am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được 1 người bạn đời có thể bên cạnh chia sẽ, cùng hạnh phúc, cùng khó khăn. Có thể chân thành ở bên nhau.
 Free Time:  Gym, xem phim.
 I Am:  Hoà đồng, dễ gần...
 Looking For:  Chân thành, nghiêm túc.

Back | Send Email to Thảo (ID: 1492321)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.