Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1492601 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to An Nhiên

 An Nhiên - ID: 1492601
 Name:  An Nhiên
 IP & Posted by:  14.230.152.106 on December 29, 2020
 Updated by:  February 7, 2021 at 4:27am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TP Bảo Lộc
 State/Province:  Lâm Đồng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Trang điểm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hướng về tương lai
 Free Time:  Cafe. Nghe nhạc...v..v
 I Am:  Truyền thống và hiện đại
 Looking For:  Tìm một người hiểu biết_rộng lượng _ điềm đạm ... ( xác định không thật lòng thì đừng bước vào cuộc đời nhau ...)

Back | Send Email to An Nhiên (ID: 1492601)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.