Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1492704 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vy

 Vy - ID: 1492704
 Name:  Vy
 IP & Posted by:  203.205.62.66 on December 31, 2020
 Updated by:  August 30, 2021 at 7:37pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Thiet ke yhoi trang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim nguoi đan ông chân thanh
 Free Time:  Nghe nhac. Va đi du lich
 I Am:  Tôi là nguoi phu nu Chân thành ghét nói dối. Vui tinh va trung thực trong cuoc sông. Tính tinh thẳng thắn nghiêm tuc trong tinh yêu
 Looking For:  ue của năng lượng tích cực!). Tìm Kiếm: Tôi mong muốn được sống một cuộc sống đầy phiêu lưu, lãng mạn, tình yêu, sự tin tưởng và thấu hiểu. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ vững chắc trên nền tảng tình bạn - thực sự rất cần thiết. Tôi phải thấy rằng sự tương thích và tinh thần đồng đội tồn tại.

Back | Send Email to Vy (ID: 1492704)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.