Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1492758 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyệt C&aacut
 Nguyệt C&aacut - ID: 1492758
 Name:  Nguyệt C&aacut
 IP & Posted by:  14.167.231.33 on January 2, 2021
 Updated by:  January 2, 2021 at 6:09pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huyện Hòa Th&
 State/Province:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình
 Free Time:  Xem phim, cafe
 I Am:  Hiền, thật thà, vui vẻ,hòa đồng. Khi yêu sẽ yêu hết lòng
 Looking For:  Nói ít làm nhiều, không cần hứa nhiều, chỉ cần hành động. Nói được làm được

Back | Send Email to Nguyệt C&aacut (ID: 1492758)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.