Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1493161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa tt Tran

 Hoa tt Tran - ID: 1493161
 Name:  Hoa tt Tran
 IP & Posted by:  171.250.246.46 on January 11, 2021
 Updated by:  October 2, 2023 at 3:04pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sa Đéc
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tập vụ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ổn định cuộc sống ,công việc
 Free Time:  xem phim , đi chơi với con hoặc 1 mình
 I Am:  Thà độc thân cả đời chứ không vì cô đơn nhất thời mà chắp vá tạm bợ
 Looking For:   một người đủ đàn ông để người phụ nữ của họ không không cần phải trở nên mạnh mẽ

Back | Send Email to Hoa tt Tran (ID: 1493161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.