Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1493656 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jennifer

 Jennifer - ID: 1493656
 Name:  Jennifer
 IP & Posted by:  113.174.182.12 on January 22, 2021
 Updated by:  October 29, 2021 at 6:19pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Quy Nhơn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng.
 Looking For:  Một người chững chạc trong tư duy và cách sống, tôn trọng đối phương và không nói dối.

Back | Send Email to Jennifer (ID: 1493656)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.