Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1494073 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dể Thương
 Dể Thương - ID: 1494073
 Name:  Dể Thương
 IP & Posted by:  24.205.9.43 on February 2, 2021
 Updated by:  November 4, 2021 at 4:17pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Alhambra
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Medical Asistant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người để quan tâm chăm sóc, nhớ thương, hẹn hò.
 Free Time:  Nấu ăn, đi đây đi đó, hiking, movie.
 I Am:  Người giàu tình cảm, sống hoà đồng, vui vẻ.
 Looking For:  Muốn tìm người không rượu chè cờ bạc có nghề nghiệp ổn định. Ở gần em để tiện việc tìm hiểu nhau. Tall, fit, clean cut and shaved.

Back | Send Email to Dể Thương (ID: 1494073)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.