Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1495114 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Em tìm 1 nữa
 Em tìm 1 nữa - ID: 1495114
 Name:  Em tìm 1 nữa
 IP & Posted by:  103.249.23.143 on February 28, 2021
 Updated by:  July 21, 2021 at 5:33pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phụ nấu đám cư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn thật sự, để đi hết quảng đời còn lại
 Free Time:  Nấu ăn, làm việc nhà,nghe nhạc buồn, xem hài
 I Am:  Em là người vui tinh,hòa đông,biết thông cảm,vị tha,khi yêu là hết mình vì người đó luon nha !
 Looking For:  Em tìm cùng hoàn cảnh,như em,có thể cho em bờ vai,để em ngã vào anh nhé !

Back | Send Email to Em tìm 1 nữa (ID: 1495114)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.