Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1495222 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ngoc hien

 ngoc hien - ID: 1495222
 Name:  ngoc hien
 IP & Posted by:  222.254.127.146 on March 4, 2021
 Updated by:  May 26, 2021 at 5:40am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn và tìm hiểu
 Free Time:  đọc sách, du lịch
 I Am:  biết quan tâm, suy nghĩ chín chắn.
 Looking For:  vui vẻ, biết chia sẻ, quan tâm, lắng nghe, nghiêm túc và rõ ràng trong tất cả các mối quan hệ.

Back | Send Email to ngoc hien (ID: 1495222)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.