Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1495624 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cathytruong

 Cathytruong - ID: 1495624
 Name:  Cathytruong
 IP & Posted by:  96.253.49.172 on March 12, 2021
 Updated by:  March 13, 2021 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cranston
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Permamnent makeup arti
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tận hưởng cuộc sống
 Free Time:  Hiking, biking, cooking, watching movies!
 I Am:  Là người sống kín đáo, tình cảm. Bên ngoài thì hơi lạnh nhạt nhưng thân thiện.
 Looking For:  Thông minh, trọng tình cảm, chung thủy, biết lo cho cuộc sống bình an!

Back | Send Email to Cathytruong (ID: 1495624)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.