Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1497428 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc
 Ngoc - ID: 1497428
 Name:  Ngoc
 IP & Posted by:  23.105.110.218 on April 23, 2021
 Updated by:  April 29, 2021 at 1:51pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  SAN JOSE
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  RN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn và dài tìm bạn
 Free Time:  Đọc sách, hát karaoke, thể thao, đi du lịch
 I Am:  Không được lanh lợi Như những phụ nữ khác
 Looking For:  Những người bạn không lừa dối trong tất cả mọi việc

Back | Send Email to Ngoc (ID: 1497428)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.