Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1497478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vy Vy

 Vy Vy - ID: 1497478
 Name:  Vy Vy
 IP & Posted by:  1.53.235.171 on April 24, 2021
 Updated by:  June 14, 2021 at 3:43pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  kết bạn giao lưu hoc hỏi nếu được cùng đồng hành quãng đời còn lại
 Free Time:  du lịch, làm thiện nguyện
 I Am:  đơn giản thuần túy,chăm sóc tốt gia đình biết sẻ chia
 Looking For:  đàn ông trên 60 tuổi ở ngóa, độc thân thân ko vướng bận gia đình,có tâm đức ngoại hình được,cuộc sống ổn chỉa sẻ cùng bạn đồng hành

Back | Send Email to Vy Vy (ID: 1497478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.