Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1497716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tường Mỹ
 Tường Mỹ - ID: 1497716
 Name:  Tường Mỹ
 IP & Posted by:  113.180.32.49 on April 28, 2021
 Updated by:  August 10, 2022 at 6:03pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Không tên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có đôi có bạn hủ hỉ tuổi già.
 Free Time:  Làm những việc mình thích
 I Am:  Người phụ nữ kém mai mắn !
 Looking For:  Người đàn ông tuổi từ 60 _65 độc thân.Hiền không gia trưởng.Có cuộc sống khá đầy đủ, ko thiết tha gì thêm chỉ muốn tìm người phụ nữ kém mai mắn để yêu thương, để ban ơn...!

Back | Send Email to Tường Mỹ (ID: 1497716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.