Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1499647 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh
 Quỳnh - ID: 1499647
 Name:  Quỳnh
 IP & Posted by:  171.252.189.94 on June 10, 2021
 Updated by:  May 2, 2023 at 6:42am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  To Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nails tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tập trung làm việc, tìm bạn và yêu đương sao do kết hon
 Free Time:  Xem phim hai
 I Am:  Vui vẻ , hoa dong quan tâm người khác,
 Looking For:  Vui vẻ, chung thủy, không nóng tính co y dinh tim ban lau dai.

Back | Send Email to Quỳnh (ID: 1499647)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.