Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1499714 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ĐÀO NGUYỆT

 ĐÀO NGUYỆT - ID: 1499714
 Name:  ĐÀO NGUYỆT
 IP & Posted by:  125.235.233.209 on June 12, 2021
 Updated by:  January 14, 2024 at 10:51am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Thủ Dầu Mộ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược Sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau
 Free Time:  Nói sau
 I Am:  Nói sau
 Looking For:  Tính tình thẳng thắn.có công việc .có trách nhiệm với gia đình

Back | Send Email to ĐÀO NGUYỆT (ID: 1499714)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.