Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1499763 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Van Vo

 Van Vo - ID: 1499763
 Name:  Van Vo
 IP & Posted by:  162.204.142.163 on June 13, 2021
 Updated by:  November 15, 2021 at 3:13pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Làm bạn Hợp sẽ tiến xa hơn
 Free Time:  Coi phim, nghe nhac, nấu ăn, chăm sóc gia đình
 I Am:  Thật lòng, khi gặp sẽ hiểu nhiều hơn
 Looking For:  Dàn ông thành thật tốt bung, tuổi từ 54 đén 60 cao 1 m 7 trở lên, đã từng đi lính mỷ càng tốt, xin đừng đùa giởn cảm ơn

Back | Send Email to Van Vo (ID: 1499763)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.