Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1499781 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linhdan

 Linhdan - ID: 1499781
 Name:  Linhdan
 IP & Posted by:  14.252.170.149 on June 14, 2021
 Updated by:  July 22, 2021 at 5:08am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Không thể nói trước🙊
 Free Time:  Facebook,youtube
 I Am:  Hãy tìm hiểu về tôi ☺️
 Looking For:  Không có mẫu hình cho mình ,nếu bản thân cảm thấy được là sẽ được ,

Back | Send Email to Linhdan (ID: 1499781)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.