Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500021 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to My Nguyen

 My Nguyen - ID: 1500021
 Name:  My Nguyen
 IP & Posted by:  27.65.63.159 on June 19, 2021
 Updated by:  September 12, 2021 at 5:21pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Chọn người phù hợp để tìm hiểu và xác định mối quan hệ lâu dài
 Free Time:  Xem các chương trình giải trí, tập nghe nói tiếng anh
 I Am:  Sống tình cảm, thích quan tâm ngừoi khác và bản thân cũng muốn được mọi người quan tâm, luôn đặt gia đình lên hàng đầu,
 Looking For:  Tử tế, biết yêu thương, nhường nhịn mình, tôn trọng mình cũng như gia đình

Back | Send Email to My Nguyen (ID: 1500021)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.