Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500086 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thương🍀
 Thương🍀 - ID: 1500086
 Name:  Thương🍀
 IP & Posted by:  116.98.145.7 on June 20, 2021
 Updated by:  July 21, 2021 at 4:13pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Việt Nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa cho mình, yêu thương, chia sẻ và đồng điệu
 Free Time:  Xem phim, nấu ăn và tập Gym
 I Am:  Dễ thương ☺️
 Looking For:  Độc thân, vui vẻ và rộng lượng

Back | Send Email to Thương🍀 (ID: 1500086)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.