Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 T _ A - ID: 1500161
 Name:  T _ A
 IP & Posted by:  171.250.70.240 on June 22, 2021
 Updated by:  September 14, 2021 at 1:34am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết Hôn, gia đình hạnh phúc, thành công trong kinh doanh .
 Free Time:  Hành hương du lịch , thiện nguyện.
 I Am:  Đam mê kinh doanh
 Looking For:  Độc thân, tâm, tầm. Đủ duyên sẽ gặp.

Back | Send Email to T _ A (ID: 1500161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.