Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500308 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thảo

 Thảo - ID: 1500308
 Name:  Thảo
 IP & Posted by:  103.199.36.3 on June 26, 2021
 Updated by:  June 26, 2021 at 8:04pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán Hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  ...
 Free Time:  Nghe nhạc , đi dạo , ăn uống...
 I Am:  Vui vẻ , Dễ gần nhưng ko dễ thân . Tính cách cầu toàn , luôn rõ ràng trong mọi chuyện
 Looking For:  Trước tiên là bạn bè , tìm hiểu ok thì tiến tới ạ

Back | Send Email to Thảo (ID: 1500308)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.