Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500407 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Ho&agra

 Lê Ho&agra - ID: 1500407
 Name:  Lê Ho&agra
 IP & Posted by:  1.53.3.96 on June 27, 2021
 Updated by:  June 29, 2021 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Khánh Hò
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình còn lại.
 Free Time:  Tôi thường xem phim và nghe nhạc
 I Am:  Tôi là một người khá dễ tính, vui vẻ. Dễ bắt chuyện.
 Looking For:  Muốn tìm một người có công việc ổn định. Tôi và họ có cùng chí hướng đến tương lai. Muốn có một gia đình nhỏ.

Back | Send Email to Lê Ho&agra (ID: 1500407)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.