Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1500974 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ly Kong
 Ly Kong - ID: 1500974
 Name:  Ly Kong
 IP & Posted by:  42.119.237.49 on July 11, 2021
 Updated by:  July 11, 2021 at 6:25am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  + Tìm một nữa còn lại ,chung thủy ,chân thành, không giả dối. + Nếu hai người hợp nhau sẽ tiến đến hôn nhân .
 Free Time:  Nấu ăn cho người mình yêu
 I Am:  Dễ hòa đồng ,trung thực ,chân thành ghét giả dối.
 Looking For:  + Tìm một nữa còn lại ,chung thủy ,chân thành, không giả dối. + Nếu hai người hợp nhau sẽ tiến đến hôn nhân .

Back | Send Email to Ly Kong (ID: 1500974)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.