Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1501029 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tìm Bạn !
 Tìm Bạn ! - ID: 1501029
 Name:  Tìm Bạn !
 IP & Posted by:  58.186.68.135 on July 12, 2021 at 8:17am
 Updated by:  July 18, 2021 at 5:29pm
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một ngườ Bạn thương mến, một người anh trai.
 Free Time:  Nghe nhạc, Thiền đạo và Thể dục.
 I Am:  Cô độc, không người thân.Nhân hậu yêu thương đông vật và thú cưn.
 Looking For:  Một người đàn ông Nhân hậu với sự đồng cãm và thương mến.

Back | Send Email to Tìm Bạn ! (ID: 1501029)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.