Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1501178 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Thủy

 Thanh Thủy - ID: 1501178
 Name:  Thanh Thủy
 IP & Posted by:  125.235.235.166 on July 16, 2021
 Updated by:  August 19, 2021 at 5:59pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mối quan hệ lâu dài nếu hợp với nhau cùng nhau mang đến hạnh phúc đi hết quảng đường còn lại
 Free Time:  Đọc sách, xem phim, chơi cầu long nấu ăn, và shoping
 I Am:  Là một người chân thành, trung thực, quan tâm đến mọi người, có lòng tự trọng biết ơn cuộc sống, yêu thiên nhiên
 Looking For:  Một người đàn ông trung thực ngay thẳng có tâm hồn cao đẹp, đang độc thân, có công việc tài chính và cũng yêu thích thiên nhiên

Back | Send Email to Thanh Thủy (ID: 1501178)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.