Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1501241 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lâm Huỳnh Nga
 Lâm Huỳnh Nga - ID: 1501241
 Name:  Lâm Huỳnh Nga
 IP & Posted by:  14.183.153.196 on July 17, 2021
 Updated by:  July 18, 2021 at 4:17pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Gặp được người thương và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc
 Free Time:  Có lúc chỉ lướt web giải trí, hoặc nấu ăn hoặc đọc sách, học ngoại ngữ
 I Am:  Vui vẻ, thẳng tính, chân thành
 Looking For:  Mong muốn gặp được người chân thành, nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân, sống có trách nhiệm với gia đình

Back | Send Email to Lâm Huỳnh Nga (ID: 1501241)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.