Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1502360 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phượng Phạm

 Phượng Phạm - ID: 1502360
 Name:  Phượng Phạm
 IP & Posted by:  171.235.184.121 on August 13, 2021
 Updated by:  August 21, 2021 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim mot nguoi ban neu hop se ket hôn
 Free Time:  Lam viec nha ,nghe nhac ,đoc bao
 I Am:  Song tinh cam,hoà đồng,biet lắng nghe.tử vi tuổi hợi và con gái cũng tuổi hợi.Anh nào thich bỏ ống heo thì alo
 Looking For:  Độc thân hoặc đã li dị,không chửi thề,không gia trưởng,có công việc ổn định

Back | Send Email to Phượng Phạm (ID: 1502360)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.