Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1503808 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Quyên
 Mỹ Quyên - ID: 1503808
 Name:  Mỹ Quyên
 IP & Posted by:  27.77.44.83 on September 14, 2021
 Updated by:  September 16, 2021 at 12:37am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm ruộng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm một người tử tế . để yêu thương dài lâu và tiến tới hôn nhân nếu có thể
 Free Time:  Đọc truyện xem phim.nau ăn
 I Am:  Vui vẻ sống tình cảm thẳng thắn . nói chuyện hòa đồng nếu hợp ai
 Looking For:  Vui vẻ thẳng thắn và sống tình cảm xíu và đặc biệt chủ động nhé

Back | Send Email to Mỹ Quyên (ID: 1503808)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.