Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1504131 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngân Phư

 Ngân Phư - ID: 1504131
 Name:  Ngân Phư
 IP & Posted by:  14.252.20.93 on September 19, 2021
 Updated by:  September 20, 2021 at 3:39pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  CM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hy vọng luôn được may mắn và thuận lợi.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem tin tức, đọc sách, nấu ăn
 I Am:  Sống tốt, chân thành kỹ tính, thẳng thằng ghét sự giả dối,
 Looking For:  Tìm bạn tuổi từ 41 đến 50 tuổi người đàn ông trung thực sống tốt lành mạnh, trân trọng tình bạn địa chỉ email [email protected] chúc các bạn được nhiều sức khỏe và gặp được những gì tốt đẹp nhất.

Back | Send Email to Ngân Phư (ID: 1504131)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.