Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1504247 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhỏ hoài K l

 Nhỏ hoài K l - ID: 1504247
 Name:  Nhỏ hoài K l
 IP & Posted by:  24.6.206.151 on September 21, 2021
 Updated by:  December 5, 2021 at 3:25pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ho Chi Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn : 。 Dài : 。。。。。。。
 Free Time:  đọc sách, xem fim, thể thao, sinh hoạt gia đình 。。。。。
 I Am:  。。。。。muốn có baby 。。。。。
 Looking For:  Người Yêu thương chăm sóc lẫn nhau。

Back | Send Email to Nhỏ hoài K l (ID: 1504247)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.