Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1505060 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Hằng

 Thu Hằng - ID: 1505060
 Name:  Thu Hằng
 IP & Posted by:  1.52.124.127 on October 11, 2021
 Updated by:  October 15, 2021 at 5:27am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ , tâm đầu ý hơp
 Free Time:  Đọc sách , nghe nhạc , xem phim
 I Am:  Sống tình cảm , nghiêm túc , thẳng tính…
 Looking For:  Người sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ

Back | Send Email to Thu Hằng (ID: 1505060)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.