Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1505420 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ThanhHang

 ThanhHang - ID: 1505420
 Name:  ThanhHang
 IP & Posted by:  1.55.195.215 on October 20, 2021
 Updated by:  November 24, 2021 at 7:16pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tp HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Trang điểm cô dâu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bí mật nha 🥰
 Free Time:  Nấu ăn , chơi cùng con, nghe nhạc, dọn dẹp nhà cửa, đi gặp bạn bè , và xem đt 😊
 I Am:  Hãy tiếp xúc để cảm nhận về con người của tôi! Vì k ai có thể nói xấu chính mình nhỉ ??? Nên bạn sẽ chỉ nghe những lời hoa mỹ nếu tôi tự nói về tôi 😊
 Looking For:  Tôi k có hình mẫu lý tưởng! Tôi chỉ cảm nhận qua tiếp xúc !

Back | Send Email to ThanhHang (ID: 1505420)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.