Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1506509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quyên Nguy
 Quyên Nguy - ID: 1506509
 Name:  Quyên Nguy
 IP & Posted by:  42.118.176.249 on November 16, 2021
 Updated by:  November 16, 2021 at 3:49am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kinh tế vững
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Tự lập
 Looking For:  Độc thân, không vướng bận gia đình, có kinh tế ổn định

Back | Send Email to Quyên Nguy (ID: 1506509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.