Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1506589 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Thuỷ

 Thu Thuỷ - ID: 1506589
 Name:  Thu Thuỷ
 IP & Posted by:  27.75.110.55 on November 17, 2021
 Updated by:  November 17, 2021 at 11:02pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  đi cà phê hoặc đi ăn uống cùng bạn bè.
 I Am:  người vui tính và tâm lý.
 Looking For:  chỉ cần hợp nhau, hiểu chuyện và tâm lý

Back | Send Email to Thu Thuỷ (ID: 1506589)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.