Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1506716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Bích

 Ngọc Bích - ID: 1506716
 Name:  Ngọc Bích
 IP & Posted by:  42.116.129.23 on November 21, 2021
 Updated by:  December 5, 2021 at 1:16am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Để bạn tìm hiểu.
 Free Time:  Đi bộ
 I Am:  Chân thật, biết quan tâm và lắng nghe .
 Looking For:  Muốn tìm bạn trai lớn hơn tuổi , nhỏ tuổi xin đừng đến , cám ơn đã xem qua profile.

Back | Send Email to Ngọc Bích (ID: 1506716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.