Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1506789 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao
 Thao - ID: 1506789
 Name:  Thao
 IP & Posted by:  27.2.32.199 on November 22, 2021
 Updated by:  November 23, 2021 at 4:10pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Long xuyên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn đời để kết hôn,
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng
 Looking For:  Chân thật,biết quan tâm,tiến tới hôn nhân,nếu bạn không muốn thì đừng nhắn,tôi đang tìm người chân chính

Back | Send Email to Thao (ID: 1506789)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.