Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1506837 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao T Bui

 Thao T Bui - ID: 1506837
 Name:  Thao T Bui
 IP & Posted by:  171.240.250.67 on November 23, 2021
 Updated by:  February 6, 2023 at 12:20am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  HCM city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Sell
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Nếu gặp được người hợp thì em muốn có mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc
 Free Time:  Ăn tối cùng bạn bè. Xem film. Thỉnh thoảng có thời gian thì đi du lịch
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng. Có lúc cũng bướng bỉnh một chút
 Looking For:  Một ng đàn ông trưởng thành chung thủy hiểu được em. Tuổi từ 40-50 ( có hình ảnh ).

Back | Send Email to Thao T Bui (ID: 1506837)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.