Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1507025 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuý Vân
 Thuý Vân - ID: 1507025
 Name:  Thuý Vân
 IP & Posted by:  171.252.188.232 on November 28, 2021
 Updated by:  May 21, 2022 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngôi nhà và những đứa trẻ
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc , mua sắm
 I Am:  Vui vẻ,thích trẻ con, mê nấu ăn …
 Looking For:  Đàn ông chân thành , tốt bụng

Back | Send Email to Thuý Vân (ID: 1507025)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.