Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1507595 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Sangnguyen

 Sangnguyen - ID: 1507595
 Name:  Sangnguyen
 IP & Posted by:  171.226.195.197 on December 11, 2021
 Updated by:  May 10, 2023 at 11:34pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Nấu ăn và đi từ thiện
 I Am:  Sống hoà đồng , biết lắng nghe và hiểu chuyện và nghi cho người khác, sống phải biết trước biết sau, giúp đỡ cho người khác cũng là giúp đỡ cho chính bản thân mình, làm người sống phải có đạo Đức thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
 Looking For:  Tìm người đàn ông biết chăm lo cho gia đình và biết nghĩ cho người khác.

Back | Send Email to Sangnguyen (ID: 1507595)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.