Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1507950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao le

 Thao le - ID: 1507950
 Name:  Thao le
 IP & Posted by:  115.79.214.83 on December 21, 2021
 Updated by:  November 26, 2023 at 6:13pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu và lâu dài
 Free Time:  Thích nghe nhạc, lướt web, xem phim tifnh cam, thich nhat nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng, quan trọng rất hiểu chuyện, trân trọng những gì mình có
 Looking For:  Muốn tìm một ý trung nhân đến hết cuộc dời, ko phân biệt, cần có tấm lòng cao quý, yêu thương người mình yêu, chía sẻ những gì minh có

Back | Send Email to Thao le (ID: 1507950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.